Jak szybko mogę otrzymać alimenty?

Jak szybko mogę otrzymać alimenty?

Jeśli Ty i Twój małżonek podjęliście decyzję o separacji lub rozwodzie, jedno z Was może planować wyprowadzkę. Podczas gdy wyprowadzka jednego z małżonków po separacji jest rzeczą powszechną, w wielu przypadkach stanowi ona problem finansowy.

Tam, gdzie kiedyś było jedno gospodarstwo domowe utrzymywane z dochodów rodziny, teraz są dwa gospodarstwa domowe, za które trzeba płacić. Oznacza to, że czynsz, media i inne koszty utrzymania gospodarstwa domowego będą musiały być opłacane za małżonka, który się wyprowadza. W wielu przypadkach jeden z małżonków będzie potrzebował wsparcia małżonka po fizycznej separacji, aby móc pokryć te koszty. Tymczasowe wsparcie małżonków mogą być przyznane do tego małżonka, aby pomóc im sprostać ich kosztów utrzymania, podczas gdy rozwód jest wypracowane. Ponieważ rozwód w Kalifornii potrwa co najmniej sześć miesięcy, a może rozciągnąć się na ponad rok, tymczasowe wsparcie małżonków jest bardzo ważne.

Jeśli rozpoczął się proces rozwodowy i mają obawy o spełnienie swoich potrzeb finansowych, podczas gdy rozwód jest sfinalizowana, mówić do kalifornijskiego adwokata prawa rodzinnego od razu. Adwokat może pomóc wnioskować o tymczasowe wsparcie małżonków tak szybko, jak to możliwe.

Jak mogę uzyskać tymczasowe wsparcie?

Aby uzyskać tymczasowe wsparcie dla małżonka, musisz najpierw otworzyć sprawę rozwodową poprzez złożenie wniosku i wezwania do sądu oraz doręczenie ich drugiemu małżonkowi. Jeśli te dokumenty zostały już złożone i doręczone, możesz złożyć wniosek o wydanie nakazu przedstawienia sprawy (Order to Show Cause). Umożliwi to zorganizowanie przesłuchania, na którym przedstawi Pan/Pani swoją prośbę o alimenty dla małżonków w formie proponowanego zamówienia na tymczasowe alimenty dla małżonków. Na rozprawie sędzia zadecyduje o wysokości kwoty, a po podpisaniu nakazu tymczasowego wsparcia dla małżonków będzie on wykonalny i będzie można rozpocząć pobieranie płatności.

Jeżeli wyprowadziłaś się lub Twój małżonek otrzymał nakaz wyprowadzenia się z powodu przemocy domowej, możesz wnioskować o tymczasowe wsparcie w połączeniu z nakazem powstrzymania się od przemocy domowej, który zostanie wprowadzony.

Jak obliczane jest tymczasowe wsparcie dla małżonków?

Tymczasowe wsparcie dla małżonka obliczane jest na podstawie potrzeb finansowych wspieranego małżonka, jednak generalnie nie przekracza 40% dochodów małżonka wspierającego minus 50% dochodów wspieranego małżonka, jeśli takie istnieją. Tymczasowe alimenty wygasają po sfinalizowaniu rozwodu, po czym można wprowadzić w życie długoterminowe alimenty.