Co robić, gdy partner biznesowy okrada firmę?

Kiedy partner biznesowy okrada firmę, może być to niezwykle trudne do wykrycia. Partnerzy biznesowi mają legalny dostęp do kont biznesowych, towarów i nie tylko. Jednakże, sprzeniewierzenie jakichkolwiek aktywów biznesowych może być uznane nie tylko za naruszenie zasad partnerstwa na gruncie prawa cywilnego, ale również za czyn przestępczy. Partnerzy są uważani za powierników dla siebie nawzajem.

Jeśli podejrzewasz, że Twój partner biznesowy kradnie lub sprzeniewierza majątek, podjęcie decyzji o właściwym postępowaniu nie jest łatwe. Przy pierwszych podejrzeniach, należy skontaktować się z wykwalifikowanym prawnikiem biznesowym, który pomoże poprowadzić dochodzenie i doradzi, czy, kiedy i jak skontaktować się z organami ścigania, a także potencjalnie jak zakończyć partnerstwo bez kończenia działalności.

W zależności od rodzaju działalności i tego, co zostało skradzione, sposób postępowania może mieć decydujące znaczenie dla zapewnienia przetrwania firmy.

Zaangażowanie organów ścigania

Partnerstwa biznesowe są bardziej złożone niż większość ludzi się spodziewa. Niezależnie od tego, czy istnieje pisemna umowa partnerska, czy też nie, lub formalna struktura biznesowa, partnerstwo biznesowe podlega prawu stanowemu. Kiedy partner biznesowy bierze pieniądze z firmy dla własnych korzyści, jeśli nie ma umowy o robieniu tego, może to być postrzegane jako oszustwo, sprzeniewierzenie, a nawet kradzież, zarówno na mocy prawa karnego, jak i cywilnego. Ogólnie rzecz biorąc, partnerzy biznesowi nie powinni pobierać wynagrodzenia, a zyski i straty powinni dzielić po równo.

Chociaż możesz być zdenerwowany działaniami swojego partnera biznesowego, możesz chcieć dokładnie rozważyć, kiedy należy zaangażować organy ścigania oraz jaki dalszy wpływ może mieć dochodzenie policyjne na postrzeganie firmy przez opinię publiczną. Jeżeli Twój partner zabrał środki z konta operacyjnego lub skradzione aktywa, łatwiejsze może być samodzielne zebranie dowodów (z pomocą prawnika), a następnie skonfrontowanie się z partnerem i zażądanie zwrotu środków lub aktywów.

Ponadto, po uzyskaniu zwrotu środków lub aktywów, nadal będziesz mógł skontaktować się z organami ścigania. Jeśli oczekujesz, że organy ścigania zwrócą Ci pieniądze lub aktywa bezzwłocznie, prawdopodobnie się zawiedziesz. Konieczność czekania na przeprowadzenie dochodzenia, aresztowanie, postawienie zarzutów, osądzenie i skazanie Twojego partnera biznesowego może skutkować długim opóźnieniem w zwrocie Twoich aktywów biznesowych.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *