Jak zgodnie z prawem skrytykować wygląd pracownika

Bycie pracodawcą jest trudne. Musisz wyważyć czasem trudne lub ryzykowne decyzje biznesowe, aby nie zostać pozwanym za molestowanie i dyskryminację.

W zależności od modelu biznesowego i kultury firmy, pewne cechy wyglądu pracowników mogą być nieodpowiednie do pracy.

Jak zgodnie z prawem krytykować wygląd pracownika, aby nie zostać pozwanym?

Czy to dyskryminacja?

Nie ma przepisów zabraniających pracodawcy podejmowania niekorzystnych decyzji dotyczących zatrudnienia na podstawie wyglądu pracownika. Dlatego poszkodowani pracownicy muszą próbować powiązać swoje roszczenia dotyczące wyglądu z jakimś rodzajem dyskryminacji.

Tytuł VII Ustawy o Prawach Obywatelskich z 1964 roku zabrania dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię i pochodzenie narodowe pracownika. Ustawa o dyskryminacji ze względu na wiek (Age Discrimination in Employment Act) zabrania dyskryminacji ze względu na wiek pracownika. Amerykańska Ustawa o Niepełnosprawności (Americans with Disability Act) zakazuje dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Tak więc, tak długo jak przepisy pracodawcy dotyczące wyglądu pracowników nie są dyskryminujące ze względu na którąkolwiek z chronionych podstaw lub nie mają dyskryminującego wpływu na jedną konkretną grupę ludzi, są one zgodne z prawem.

Prawomocne regulacje dotyczące wyglądu

Sądy przyznały rację pracodawcom w wielu sprawach związanych z wyglądem.

W sprawie Jespersen przeciwko Harrah’s Operation Co., Darlene Jespersen twierdziła, że przepisy Harrah’s dotyczące ubioru i wyglądu wymagające od niej noszenia makijażu były dyskryminacją ze względu na płeć. Sąd uznał, że chociaż wymagania dotyczące ubioru dla mężczyzn i kobiet były różne, to nie stanowiły one niesprawiedliwego obciążenia dla kobiet, więc polityka ta była dopuszczalna. Sąd podkreślił, że pracodawca miał uzasadnienie biznesowe dla tej polityki.

W sprawie Swartzentruber v. Gunite Corp., Swartzentruber, aktywny członek Ku Klux Klanu, miał tatuaż przedstawiający zakapturzoną postać przed płonącym krzyżem. Kiedy inni pracownicy skarżyli się, że tatuaż jest groźny, kierownik kazał Swartzentruberowi go zakryć. Sąd orzekł, że wymaganie od pracownika, aby zakrył tatuaż, nawet religijny, jest rozsądnym dostosowaniem i zgodną z prawem polityką firmy.

Jak egzekwować swój dress code?

Jeśli czujesz, że musisz skrytykować wygląd pracownika, powinieneś:

Posiadać pisemny dress code, który jest rozprowadzany wśród wszystkich pracowników.
Upewnij się, że masz uzasadniony powód biznesowy dla tego wymogu.
Upewnić się, że wymagania nie są wymierzone w daną osobę z powodu którejkolwiek z wyżej wymienionych przyczyn chronionych.
Stosuj dress code w sposób sprawiedliwy wobec wszystkich pracowników. Nie wyróżniaj jednego pracownika za jego naruszenie, podczas gdy inni z takim samym naruszeniem są ignorowani.

Jeśli niezadowolony pracownik wniósł przeciwko Tobie pozew w związku z wyglądem, doświadczony prawnik biznesowy będzie w stanie Ci pomóc.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *